WELKOM

WELKOM OP ONZE WEBSITE BIENVENUE SUR NOTRE SITE

Koninklijke Kring Mars & Mercurius VZW. Onder de Hoge Bescherming van ZM de Koning

ALGEMEEN

 

De Koninklijke Kring Mars & Mercurius werd opgericht in België in 1926 door een groep Reserveofficieren en gewezen Beroepsofficieren die actief waren in het bedrijfsleven.

 

Actueel bestaat de Kring in België uit 12 regionale clubs.

Sinds 1957 zijn er binnen Europa gelijkaardige Kringen opgericht: in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken, Polen, Luxemburg, Spanje en Zwitserland.

Deze worden gezamenlijk gecombineerd door een Europees bestuur met een beurtrol voor het voorzitterschap en steeds met een Belgische algemeen secretaris. In september 2004 wordt de vereniging een VZW.

*******************

 

DOELSTELLING EN WERKING

 

De doelstellingen van de Kring zijn in de loop der jaren geëvolueerd maar de basisprincipes, die statutair vastliggen, bleven onveranderd: vriendschap en solidariteit, uitstraling en onderlinge hulp en steun, de organisatie van economische, wetenschappelijke, militaire, culturele en sociale activiteiten, het ontwikkelen van de burgerzin, de verstandhouding en verdraagzaamheid, het versterken van de band Leger-Natie en het bijdragen tot de Europese emancipatie met de democratische principes hoog in het vaandel

Dit zijn de hoofdthema's die zowel in de dimensie Mars (Defensie) als in Mercurius (het beroeps- en bedrijfsleven) hun vaste plaats innemen

*******************

ACTIVITEITEN

 

Om de band tussen de leden aan te halen en te onderhouden, organiseert de Kring Mars & Mercurius activiteiten zoals:

- Een maandelijkse bijeenkomst van de regionale clubs van de Kring tijdens dewelke contacten worden gelegd en

relatienetwerken onderhouden, nieuwe leden worden verwelkomd en professionele ontmoetingen plaatsvinden.

- Voordrachten door eminente sprekers over maatschappij-gerichte onderwerpen.

- Een driemaandelijkse publicatie van een bulletin en een website op nationaal en lokaal niveau.

- Occasionele evenementen van culturele, economische, sociale of maatschappelijke aard, zowel op lokaal als op

nationaal niveau.

- Een jaarlijkse, nationale dag met een academische zitting met als spreker een eminente persoonlijkheid met een

economische of militaire achtergrond.

 

Verschillende activiteiten staan eveneens open voor de echtgenoten, partners en vrienden van de leden.

 

*******************

EconoMeet

 

Een netwerk online waarbij leden en niet-leden uit het bedrijfsleven en openbare sector elkaar kunnen ontmoeten.

Drie maal per jaar wordt er op nationaal vlak een event georganiseerd.

 

*******************

LIDMAATSCHAP

 

Om lid te worden is de eerste vereiste beroeps- of reserveofficier zijn of geweest zijn in een onderdeel van Defensie (Mars) en bij voorkeur een actieve rol vervullen of vervuld hebben in de bedrijfswereld of in een vrij beroep (Mercurius).

Dit zijn de effectieve leden. Wie aan de eerste voorwaarde niet voldoet, kan nochtans aanvaard worden als toegetreden lid na voorstelling door een lokale club en na aanvaarding van zijn kandidatuur door de Raad van Bestuur.

Verdere details over de Kring en haar werking vindt u op deze website.

Daarop kunt U ook de gegevens van uw lokale club terugvinden: Zie Wie is WiE

 

Heeft U interesse of meent U in aanmerking te komen om lid te worden, aarzel dan niet dit kenbaar te maken.

Een aanvraagformulier voor lidmaatschap is hieronder te vinden:

zie "STATUTEN" >"NATIONALE DOCUMENTEN" > "Fiches" >“Verzoek tot lidmaatschap”.

Vul dit volledig in en stuur het naar de voorzitter of secretaris van uw gewenste lokale club

 

*******************

STATUTEN

 

De statuten en het reglement van inwendige orde kunnen geraadpleegd worden via de volgende links

- Bijlage bij staatsblad van 04/08/2016

- website van Mars en Mercurius - Nationaal:  MARS en MERCURIUS NATIONAAL

 

Link naar andere NATIONALE DOCUMENTEN :

- Fiches "verzoek tot lidmaatschap" en "gevraagde identiteitsgegevens"

- Algemene informatie (NL/ FR)

- Economeet en 'company tracker'

- Erepenning (reglement)

 

*******************

LEDENLIJST

 

De ledenlijst van  Mars en Mercurius, Club Hasselt met uitgebreide informatie (het "smoelenboek") is enkel toegankelijk voor leden en is beveiligd met een gebruikersnaam en paswoord

(Pagina LEDENFORUM)

 

Een lijst, enkel bevattende naam en voornaam van de leden is wel toegankelijk voor iedereen.

Klik HIER voor deze ledenlijst

 

*******************

 

Korte Historiek van Mars en Mercurius, Club Hasselt

In 1976, dank zij het initiatief en het dynamisme van Marius Demoulin, voorzitter van sectie Luik, heeft een ploeg reserve officieren zich ingespannen om een nieuwe sectie Mars en Mercurius op te richten in de streek Hasselt, Tongeren, Sint-Truiden.

Op 8 en 23 juni werden contactvergaderingen belegd rond een kern enthousiaste oprichters waaronder Fernand De Booseré,

Baudouin Hage Goetbloets, Guy Selfslagh, André Haumont, G. Hox, J. Snyers.

De officiële inhuldiging had plaats gedurende de “familiemaaltijd” op vrijdag 15 oktober 1976 in de Club Koningin Astrid.

De eerste voorzitter van Mars en Mercurius, Club Hasselt was wijlen Guy Selfslagh

 

Op regelmatige basis werd maandelijks een activiteit georganiseerd. Zowel de aspecten Mars als Mercurius werden belicht.

Ook Ontspanning, Actualiteit en Cultuur kwamen regelmatig aan bod.

De meeste vergaderingen hadden plaats in "De Roerdomp”, het didactisch restaurant van de hotelschool Hasselt.

Elk jaar in januari werd het Nieuwjaarsbanket georganiseerd samen met onze vrienden van Club Kempen.

In de zomer was het gastronomisch diner in de vorm van een geïntegreerde proef voor de leerlingen van de hotelschool

steeds een voltreffer.

Ongeveer eens per jaar werd een rondleiding in een bedrijf gepland.

 

Enkele belangrijke activiteiten:

4 november 1986: Viering van het tienjarig bestaan.

20 oktober 1986: Verbroedering met Club BSD

13 juni 1987: Jumelage met Club Luxemburg te Aarlen.

11 tot 20 juli 1996: reis naar Sint-Petersburg met bezoek aan de stad.

27 mei 1989: Viering van 40 jaar NAVO in de raadzaal van het stadhuis te Hasselt samen met de Belgisch-Atlantische Vereniging.

29 november 1991: Organisatie van de Nationale Gala "Mars en Mercurius" met Club Kempen in de Abdijhoeve van Kelchterhoef.

12 oktober 1996: Organisatie van de nationale Gala "Mars en Mercurius" in Alden Biesen.

13 oktober 2007: Organisatie van de Nationale Dag te Hasselt.

24 november 2016: Organisatie van de Nationale Dag op de vliegbasis van Kleine-Brogel

Abdij van Herkenrode

Hendrik van Veldeke

Adrien de Gerlache

NIEUWIGHEDEN OP DE SITE - 22 februari 2018

 

Bekijk "NIEUWS" voor het laatste nieuws, Vergaderingen, Uitnodigingen (Lokaal en Nationaal) en publicaties van andere clubs

NATIONAAL: UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING op 10 Maart, Zie NIEUWS > Uitnodigingen

NIEUWE PAGINA: UITSTAP 2018 Klik HIER

Fusie Club Hasselt met club Kempen-Maasland

 

NIEUW! M&M SHOP: Pinsluitingen, schildje en dassen te koop: zie LEDEN voor afbeeldingen en prijzen.

 

Clubactiviteiten vierde (en vorige) trim 2017 en de geplande evenementen 2018: zie pagina AGENDA

 

"FOTOGALERIJ" is bijgewerkt zie FOTO'S

Foto's van de statutaire vergadering op 19 feb 2018 met groepsfotos (2) van het huidige bestuur, genomen door Guido.

De pagina "Ledenforum"

Deze pagina is enkel bestemd voor leden van club Hasselt en vereist een gebruikersnaam en een paswoord

Inhoud: Smoelenboek, Eindejaarsdocumenten, Verslag bestuursvergaderingen, In Memoriam en Andere info bestemd voor leden.

NIEUW : Bestuursvergadering van 13 December

Smoelenboek en ledenlijsten zijn bijgewerkt: Nieuwe leden, lijst met dames van vroegere leden, verbeterde layout (voorblad, info bestuur en legende)

ARCHIEVEN 2017 Hier staan onderwerpen die voorbij zijn (in 2017)

maar die nog kunnen bekeken worden zonder al te diep te moeten delven in andere mappen & archieven...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Marc Jacxsens Tf. 012/238256, Mailto: webmaster@mars-mercurius-hasselt.be